Gdy umiera nam ktoś bliski, kto mieszkał za granicą, chcemy aby jego ciało spoczęło po śmierci w rodowitym kraju. Umożliwia to przywóz zwłok z zagranicy. Jest to całodobowy transport ciał osób zmarłych na terenie Europy i świata. Sprowadzanie zwłok z zagranicy wymaga doświadczenia a także niezbędnej wiedzy, które mają na celu sprawne sprowadzenie ciała zza granicy.

Międzynarodowy transport nieżyjących odbywa się przy użyciu specjalistycznie przygotowanego na ten cel samochodu. Możliwa jest też podróż drogą lotniczą. Przy transporcie zwłok zza granicy, używa się specjalnych autokarawanów, które wyposażone są w odzież jednorazowego użytku. Znajdują się tam również wszelkie środki dezynfekujące. Zatrudniany personel jest odpowiednio doświadczony i wykwalifikowany. Koszt usługi jest uzależniony od kraju, z którego chcemy przywieźć ciało. Jest on ustalany indywidualnie, ponieważ pod uwagę brane są też region oraz miejsce zgonu w danym państwie.

Na rynku istnieją również firmy, które oferują wysoce zaniżone stawki. Z reguły są one niedoświadczone. Mogą to być ludzie nie posiadający wystarczającej wiedzy bądź floty przeznaczonej do tego typu usług. Wszelkie usługi świadczone są zgodnie z prawem polskim, jak również międzynarodowym. Profesjonalnie załatwiane są wszelkie sprawy, związane z dopełnieniem niezbędnych formalności przy zachowaniu wszystkich zasad poszanowania ciała i dbałości o odpowiednie warunki transportu. Często rodzą się pytania od rodzin osób zmarłych poza granicami Polski odnoszące się do otwierania trumien w kraju, wyrobienia w Polsce aktu zgonu, kosztów oraz dylematu czy przywozić trumnę z ciałem czy urnę z prochami. Te pytania nie pozostają bez odpowiedzi. W dzisiejszych czasach jest to prosta procedura. Wynajęcie odpowiedniej firmy zajmującej się transportem zmarłych zza granicy nie jest ostatecznością. Jest jednak alternatywnym rozwiązaniem by uniknąć niepotrzebnego stresu i zbędnych, dodatkowych formalności.

Zobacz też: Przewóz zwłok z zagranicy | Epitafium Przewozy